Found 13 Matches for: Berg, Christopher


Four Songs on Poems of Vladimir Nabokov Op. 15 e.

CVR# : 9000

Instrumentation : 594

Voice Type : 3

Berg, Christopher

Songs on Poems of Frank O'Hara {10. To You}

CVR# : 9003

Instrumentation : 2

Voice Type : 7

Berg, Christopher

Songs on Poems of Frank O'Hara {10. To You}

CVR# : 9004

Instrumentation : 2

Voice Type : 11

Berg, Christopher

Songs on Poems of Frank O'Hara {#5. Poem} Lana Turner..

CVR# : 9006

Instrumentation : 2

Voice Type : 11

Berg, Christopher

Two Poems by Nellie Hill

CVR# : 9007

Instrumentation : 2

Voice Type : 14

Berg, Christopher

Two Poems by Nellie Hill

CVR# : 9008

Instrumentation : 2

Voice Type : 5

Berg, Christopher

Why else do you have an English Horn(Actress & Eng.Horn)

CVR# : 9013

Instrumentation : 183

Voice Type : 16

Berg, Christopher

From Calamus (Walt Whitman) homage to Kaikhosru Sorabji

CVR# : 9018

Instrumentation : 2

Voice Type : 15

Berg, Christopher

Posthumus's Revenge Soliloquy from Cymbeline Act 1Sc.10

CVR# : 9021

Instrumentation : 594

Voice Type : 6

Berg, Christopher

Ode on a Grecian Urn (John Keats)

CVR# : 9022

Instrumentation : 2

Voice Type : 14

Berg, Christopher